KA skrev i förra veckan om undersköterskan Helena Ternehäll som petades från sin post som arbetsplatsombud. Hon avsattes efter att ha riktat kritik mot LO:s facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna och propagerat för alliansens politik.

Sektionsstyrelsen i Stenungsund ansåg att hon bröt mot förbundets värdegrund och hänvisade till stadgarna där det står att Kommunal ”ska verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval”.
  Nu har Kommunal centralt utrett frågan och kommit fram till att det i själva verket bröt mot stadgarna att ta ifrån Helena Ternehäll hennes uppdrag. ”Det lokala facket gjorde fel, Kommunal står inte bakom ett sådant agerande” skriver förbundet på Twitter.

KA har sökt såväl Lena Andersson, administrativ chef på Kommunal, och Lena Janson, ordförande i Stenungsundssektionen som avsatte Helena Ternehäll.