Det är inget nytt att Sveriges Kommuner och Landsting inte gillar de föreskrifter som ska träda i kraft om ett år. SKL tycker att det blir för detaljstyrt och för dyrt, och knappast bättre för de gamla.
  I veckan gick SKL ut med sina åsikter i ett cirkulär till kommunerna. Där skriver de också att de anser att Socialstyrelsen vill bestämma mer än vad lagen ger dem rätt till.

Detta fick Socialstyrelsen att ilskna till och svara med en debattartikel i Dagens Nyheter.
  – Vi tycker det är oacceptabelt att man gör på det här sättet. Det undergräver rättsordningen, säger Bitte Fritzon, jurist på Socialstyrelsen.
  Socialstyrelsen tänker inte låta sig påverkas, utan fortsätter sitt arbete: Föreskrifterna ska utvidgas så att de inte bara gäller personer med demens, utan alla som bor på äldreboenden.

Formellt kan inte SKL hindra föreskrifterna nu. När de träder i kraft 1 januari 2014 är alla kommuner skyldiga att följa dem. Först när de har trätt i kraft öppnas möjligheten att få prövat i domstol om föreskrifterna är lagliga.
  Fram till dess kan SKL bara försöka övertala Socialstyrelsen att ändra reglerna. Och det kommer de att göra, berättar Anna Ingmanson, biträdande sektionschef på SKL:s avdelning för vård och omsorg.
  – Vi kommer att på flera olika sätt söka dialog i frågorna med Socialstyrelsens generaldirektör. Det är vårt mål att föreskrifterna ska upphävas. Vi tycker att de är olämpliga, säger Anna Ingmanson.