Ofta är platsen också geografiskt avlägsen, med svårforcerade förbindelser. ”Förvaret” är på ett märkligt sätt en frizon, även om naturligtvis ingen utanför dess staket skulle erkänna det. Det senaste året har jag samlat berättelser från människor som på olika sätt påverkas av Migrationsverkets arbete – och det är uppenbart att det behövs en sanningskommission, en öppenhet. Det jag får läsa: övergrepp efter övergrepp, en lång lista på övergrepp.

Det skulle gå att beskriva ”Förvaret” som en tillsynsplats där man samlar asylsökande som står inför deportering. Tanken är att platsen skall vara ett uppehåll innan själva transporten ut ur landet äger rum. Det finns personer som levt i dessa rum under mer eller mindre ett år. Den bortre gränsen håller på att bortförhandlas. Alla rum på ”Förvaret” är låsta. Personalen rör sig alltid två och två inom området. Nyckelknipporna rasslar vid varje avskild del. Dock: det är möjligt att få tillträde till ”Förvaren” som besökare. Gå dit. Besök en sådan plats och fråga dig själv vad det är som har skett i Sverige?
  Det finns ett växande antal av ”Förvar”, inhägnade platser som på flera olika plan bryter mot vår känsla för rättssäkerhet – och det som en gång var vårt signum i yttervärlden, nämligen den internationella solidariteten, vilket till exempel fick oss i Malmö att ta emot ett antal överlevande offer efter den nazistiska aggressionen.

I den skånska kommunen Åstorp finns det ”Förvar” som ligger mig närmast, rent geografiskt – och det är väl få platser som fyller mig med en sådan vanmakt som just ”Förvaret i Åstorp”. Den traditionella fängelsevården i Sverige är betydligt öppnare än Migrationsverkets ”Förvar” – för personerna som lever här gör det bortom insyn och rättssäkerhet. De är i stort behov, inte bara av medmänsklighet, utan också av medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp. Ordet ”Förvar” är Migrationsverkets egen benämning på den här typen av platser – vilket avslöjar en totalt avhumaniserad syn på människan. Man förvarar möbler, inte människor. Människor behöver omsorg, vård, medmänsklighet – inte slutas in bakom låsta dörrar.
  Förvaret i Åstorp har plats för femtio personer. Stäng ner det nu!

Ja

Civilkuraget hos aktivister, som Aktion mot Deportation.

Nej

Kyrkans flathet inför förvarspolitiken.