Vid upphandlingar som kommuner gör brukar det oftast vara det företag med lägsta budet som vinner – men i Malmö stad kommer i stället schyssta arbetsvillkor vara en konkurrensfördel framöver. Kommunen ska börja kräva kollektivavtalsenliga villkor i upphandlingarna – som att företagen betalar minimilöner, semesterersättning och följer arbetsmiljölagen. Kraven kommer gälla även underentreprenörer som företagen anlitar.
  Enligt kommunalrådet Andreas Schönström (S) är det ett effektivt sätt att komma åt Malmös stora svarta sektor.
  – Fem av de sju dödsskjutningarna som vi hade förra året var relaterade till den svarta marknaden. Det är ofta företag där det förekommer lönedumpning, svarta löner och att man tvättar pengar. För att störa och kontrollera detta är offentlig upphandling ett väldigt bra verktyg, säger Andreas Schönström. 

Den nya upphandlingspolicyn smygstartar som ett pilotprojekt på ett år och börjar med fem upphandlingar – varav en inom städbranschen. Projektet är ett samarbete med sju fackförbund – Kommunal, Fastighets, Elektrikerförbundet, Transportarbetarförbundet, Byggnadsarbetarförbundet, Seko och Målarna. Fackförbunden kommer fungera som konsulter och i efterhand gå ut på arbetsplatserna och kontrollera att företagen lever upp till kraven.
  – Till det kopplar vi även krav på sysselsättning. Man förbinder sig att antingen anställa långtidsarbetslösa eller ta emot lärlingar, säger Andreas Schönström.
  Utöver att störa den svarta marknaden är syftet nämligen också att göra något åt situationen på arbetsmarknaden – både genom att skapa jobb och bättre arbetsmiljö.
  – Fackförbunden har varit enormt tillbakatryckta de senaste åren. Då kan vi som politiker välja att titta på och konstatera att man stöter på dåliga villkor när man ställer krav på lägsta pris – eller så kan man använda offentlig upphandling för att försöka stoppa det.

Efter teståret är tanken att den nya policyn ska rullas ut på riktigt och gälla fler branscher – som vård och omsorg. Där kommer Malmö även ställa krav på att företagen ska redovisa var de placerar sina vinster – för att uppnå en uthängningseffekt av de som placerar vinst utomlands.
  – Vi är beredda ett offentliggöra det – och då får man skämmas. Med tanke på de skandaler som varit det senaste året med Carema och Attendo tycker vi att det räcker, säger Andreas Schönström.
  Han hoppas att fler kommuner kommer följa efter och börja ställa sociala krav i upphandlingar men tycker att det är synd att inte fler följer med Malmö nu så att de kan utvärdera effekterna samtidigt.
  – Det finns ett enormt intresse ute i landet men man kan märka att många väntar och vill se hur det blir i Malmö. Men att ställa sociala krav borde vara lika självklart som att ställa miljökrav.