Det finns inget lagstadgat krav på att kommuner ska erbjuda barnomsorg för kvällar, helger och nätter, men skollagen säger att kommunen ska sträva efter att erbjuda föräldrar barnomsorg utanför den ordinarie tiden.  I Örebro löser man det genom att ta hjälp av privata bolag. Från och med årsskiftet har Citykyrkan beviljats tillstånd att bedriva barnomsorg på obekväma tider och sedan tidigare har det privata företaget Nanny Bell liknande verksamhet i staden. Denna lösning är Ing-Britt Hedlund på Kommunal i Örebro kritisk till.
  – I ena stunden säger kommunen att det är så viktigt med pedagogik, men i de privata bolagen finns ju inget krav på pedagogisk utbildning, menar hon.

Att ett av de privata alternativen för barnomsorg på obekväma tider drivs av en kristen församling ser hon däremot inte som något principiellt problem.
  – Vi har många olika trossamfund som bedriver barnomsorg i stan. Det viktiga är att de kan erbjuda både omsorg och pedagogik.
  Ing-Britt Hedlund anser ändå att man bör bygga ut den kommunala förskolan, bland annat för att ge barnen kontinuitet. Så som det ser ut nu kan föräldrar som arbetar skift tvingas lämna barnen på olika platser på grund av varierande arbetstider.

I många kommuner finns fortfarande ingen barnomsorg utanför de vanliga arbetstiderna. Men samtidigt höjs allt fler röster för att en förändring behöver ske. I Eslövs kommun motionerade folkpartiets Daniel Rhodin för nattlig barnomsorg, vilket fick tjänstemännen i kommunen att föreslå en ovanlig lösning, åtminstone från kommunalt håll.
  – Vi tänker anställa två personer som får gå hem till familjerna och arbeta där, berättar Ann-Marie Mattsson, kommunens barnomsorgschef, till Skånska Dagbladet.
  Barnen får då äta kvällsmat hemma och somna i sin egen säng. Lösningen kräver dock att både föräldrar och personal är bekväma med det och att det rör sig om ett mindre antal barn.

Man kan ana att frågan om ”nattis” blir allt mer aktuell i takt med att arbetsmarknaden förändras. Lösningarna må vara olika, men Kommunals Ing-Britt Hedlund är tydlig med sin åsikt att skollagen bör ändras så att kommunerna tvingas ordna nattöppen barnomsorg.
  – Det är en stor jämställdhetsfråga och hör dessutom ihop med möjligheten att kunna försörja sig, menar hon.