Enligt medbestämmandelagen sker en föreningsrättskränkning om någon facklig medlem på grund av sitt medlemskap straffas av arbetsgivaren eller får sämre villkor, exempelvis uteblivna förmåner.
  Det är ovanligt att arbetsgivare döms för föreningsrättskränkning. Arbetsdomstolen kräver att det ska kunna bevisas att bestraffningen eller diskrimineringen just beror på det fackliga medlemskapet eller fackliga uppdraget.

I detta fall bad en anställd vid ett verksstadsföretag ledningen om pengar till att ordna en med middag och biljard för personalen. Ledningen sa ja till hans förslag. Mannen satte då upp ett anslag med inbjudan, med tillägget att den gällde alla som inte är med i IF Metall.
  Förbundets ombudsman reagerade och informerade företagets personalchef om att det var en föreningsrättskränkning att inte också bjuda in medlemmar i facket.
  Trots detta ändrades inte inbjudan och företaget betalade som utlovat för middagen.
  En enig arbetsdomstol dömer därför företaget för föreningsrättskränkning.

Samtidigt ser domstolen förmildrande omständigheter eftersom företaget inte försökt försvåra för någon att vara fackligt ansluten eller att syftet att betala för middagen inte var att bestraffa någon som var med i facket. Därför blir det ett lågt skadestånd.
  Företaget döms att betala 5 000 kronor i skadestånd till de 18 anställda som inte blev inbjudna till middagen samt 20 000 kronor i skadestånd till IF Metall.