– Man kommer bli sjuk om man jobbar fler pass för det finns ingen tid till återhämtning, säger Ulla-Karin Näslund, vice sektionsordförande i Västra Göteborg. Det är jobbigt att jobba natt.
  Sektionen protesterade när deras förvaltning presenterade modellen 8-8-8. Den går ut på att dagpersonalen jobbar åtta timmar, sedan kvällspersonalen åtta timmar och slutligen natten åtta timmar. Det finns en maxgräns på tio timmar i kollektivavtalet, och idag jobbar natten tio timmar. Facket gjorde en 6.6a-anmälan (se faktaruta) då de menar att modellen skulle leda till försämrad arbetsmiljö. Nattpersonalen skulle få jobba fler pass.

Då kom förvaltningen med ett nytt förslag: nio timmar per natt. Men Kommunal är inte nöjt. Det blir fortfarande fler pass och om natten ska få gå upp till heltid så blir det ännu fler.
  I förslaget ska dagpersonal börja jobba 05:45, innan förskolorna öppnar.
  – Då drog vi vår jämställdhetsplan. Arbetsgivaren ska jobba för att man ska kunna förena arbete med föräldraskap, säger Ulla-Karin Näslund.
  Stadsdelen Majorna-Linné kom med ett liknande förslag, med nio timmars nattpass, vilket fick kommunalarna att skriva protestlistor och demonstrera före jul. Frågan diskuteras nu i en grupp centralt i kommunen eftersom oron är stor.

Sedan ett år tillbaka finns avtal om heltid mellan Kommunal och Göteborgs stad. Utifrån det görs lokala överenskommelser.
  – Vi har inte sagt centralt att det ska vara 8-8-8 men det kan vara ett exempel på hur det fungerar. Man kan inte bara titta på natten. Införandet av heltid kräver att vi tittar på bemanningsplaneringen så att man får bra scheman, säger Elisabeth Spång, projektledare för bemanningsprocessen i kommunen. I avtalet står bland annat att heltidspersonal inte ska ha kortare pass än fem timmar och att delade turer inte ska finnas.
  Natten har ännu inte kunnat erbjudas heltid eftersom det är svårare att lösa, enligt Spång. I stadsdelen Angered valde man att inte korta nattpassen utan istället bredda begreppet natt. Nattpersonalen kan då lägga sina pass på max tio timmar mellan klockan 17 och 09.

Sektionen Västra Göteborg är kritisk på flera punkter vad gäller heltidsfrågan.
  – Själva heltidsavtalet är ett väldigt bra avtal, vi har kämpat länge för att kvinnor ska kunna försörja sig på sin lön. Men vi har protesterat för personalen har inte fått vara delaktig i planeringen, säger Ulla-Karin Näslund.
  Sektionens bild är att inte jättemånga har gått upp till heltid. En del har till och med gått ner i tid på grund av tuff arbetsmiljö.
  Områdeschef Inger Börmark i Västra Göteborg svarar på fackets kritik:
  – Jag gick nog fram lite för fort, det tar jag på mig. Men det andra är att nattarbetarnas tio timmar alltid varit orörda, så det startar säkert oro hur man än ändrar nattarbetarnas arbetstid. Dagpersonal har fått ändra sina arbetstider väldigt mycket utifrån verksamhetens behov. Vi måste arbeta mer med att bemanna när våra hyresgäster behöver oss. Men vi backade och sa nio timmar istället för åtta för då blir det inte så många fler arbetspass.
  – Det blir ungefär två fler nätter på sex veckor om man jobbar 75 procent.
  Varför måste nattens arbetstider ändras nu?
  – Det håller inte att natten jobbar tio timmar om dagpersonalen ska få ihop heltid.
  Då får istället dagpersonalen jobba fler och kortare pass, menar hon. Dagpersonalen kommer kunna jobba åtta timmar ändå. Tanken är att starta i höst för att få med personalen på ett bättre sätt, säger Börmark.
  Facket protesterar också mot att man ska börja jobba 5.45.
  – Någon börjar då, andra börjar lite senare. Man lägger i Time care när man vill jobba. Vi kan inte göra så våra medarbetare inte kan arbeta hos oss. Men det kan skapa oro innan man sett hur det blir.

Kommunal kritiserar också att det fortfarande är mycket timanställningar i äldreomsorgen. Heltidsavtalet bygger på att den ordinarie personalen jobbar resurspass för att komma upp i heltid.
  – Hela grejen var att man skulle anställa fler och få bort timanställningar, säger Ulla-Karin Näslund.
  Annelie Snis, äldreomsorgens sektorchef i Västra Göteborg, svarar på den kritiken:
  – Vi har inte minskat antalet timmisar tillräckligt, och anledningen är att vi inte vågat göra de överanställningar som krävs eftersom vi har ett svårt ekonomiskt läge.

Kommunens projektledare Elisabeth Spång säger att detta är ett problem, och kommunen ska nu jobba för att få cheferna att tills vidare-anställa fler.
  På äldreboenden i hela Göteborgs stad har antalet som jobbar heltid ökat från 50 procent till 67 procent, enligt Elisabeth Spång (se faktaruta).
  – Det är en kraftig ökning och då är vi ändå inte helt färdiga. Jag är nöjd med att vi har erbjudit heltid men jag är inte helt nöjd med hur man genomfört det nya arbetssättet, till exempel att man inte ökat grundbemanningen. Men det är ett stort förändringsarbete, säger Elisabeth Spång.

Så många jobbar heltid

Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid i äldreomsorgen i Göteborgs stad. Sista december 2011 jämfört med sista december 2012.
Äldreboenden
2011: 49,6 procent
2012: 67,1 procent
Hemtjänst
2011: 57,7 procent
2012: 70 procent

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.