Eva Nordmark, ordförande för TCO.Eva Nordmark.
Foto: Jann Lipka

Tidigare har regeringen presenterat förslag på ändringar i lagen för att hindra problematiken med att olika visstidsanställningar staplas ovanpå varandra under lång tid. Förslagen fick kritik från flera instanser och övergavs.
  Och nu säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) till TT att regeringen bestämt sig för att inte lägga fram något nytt lagförslag.
  – Att minska möjligheten till visstidsanställningar skulle allvarligt försämra läget på arbetsmarknaden och riskera många jobb, säger Hillevi Engström.

Bakgrunden till det hela är att 2007 anmälde TCO regeringen till EU-kommisionen eftersom de anser att möjligheten att stapla olika visstidsanställningar på varandra under lång tid strider mot EU-regler. En sådan stapling gör att det kan ta många år innan man får fast jobb. Anmälan ligger kvar och Sverige kan därmed komma att ställas inför rätta i EU-domstolen.
  – Regeringen skyller på arbetslösheten när sanningen är att den misslyckats att ta fram ett begripligt förslag som kan få parlamentariskt stöd, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO, i ett pressmeddelande.

Eva Nordmark menar att bollen nu ligger hos riksdagens arbetsmarknadsutskott. Eftersom ett fördragsbrottsärende pågår så måste Sverige agera, säger hon.
  – För det första ska Sverige inte ha regler som tillåter missbruk som gör att människor kan gå år ut och år in hos samma arbetsgivare med korta anställningar. För det andra ska Sverige följa EU-rätten, säger Eva Nordmark.
  Det som TCO föreslår är att samma person ska kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare i upp till tre år under en femårsperiod.

Kommunal, som har många visstidsanställda medlemmar, fortsätter att driva frågan om visstidsanställningar avtalsvägen. I det senaste kollektivavtalet med SKL (Sveriges kommuner och landsting) infördes en regel som gör att det inte går att stapla visstidsanställning och vikariat på varandra i mer än tre år, utan att det övergår i fast anställning. I den kommande förhandlingen kräver Kommunal att man kan vara visstidsanställd i max två år. Efter 721 dagar ska anställningen bli fast.
  Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist på LO, misstänker att frågan kommer slutar i EU:s domstol.
  – Regeringen måste rätta sig efter EU-direktivet. Jag antar att Sverige kommer att tvingas att förbättra lagstiftningen. Vi behöver bra lagstiftning. Det är jättetungt att få bättre villkor avtalsvägen på en del områden där många arbetsgivare använder tillfälliga jobb, säger hon till tidningen Arbetet.