Mellan 2004 och 2011 sjönk antalet nybeviljade sjukersättningar med 90 procent. Hur tolkar du det?
  – Det är en dramatisk nedgång. Det visar väl att användandet av förtidspensioneringen var alldeles för omfattande. Det finns en stor enighet om det. En fundering jag har om nedgången, är om det har blivit för svårt att få sjukersättning.

Reglerna för sjukersättning förändrades på kort tid. Gick det för fort?
  – Jag är väldigt öppen med det att reformen inte var tillräckligt genomarbetad och det visar ju det faktum att det har varit nödvändigt att göra justeringar och anpassningar efteråt.

 

 Dan Eliasson.Dan Eliasson.

I höstas bestämdes att Försäkringskassans handläggare lättare ska kunna bevilja sjukersättning genom att ta hänsyn till hur lång tid man varit sjukskriven när man söker sjukersättning. Vad ligger bakom det?
  – Vi vet att det finns många människor som har svårvärderade sjukdomar. De personerna har haft det jobbigt i många år. Det finns inget beslut från högsta instans, men vi har försökt att vara lite mer offensiva och se om vi inte kan försöka hjälpa den här gruppen människor.

Kunde ni ha vidtagit den här åtgärden tidigare?
  – Nej, vi var tvungna att ha ett antal kammarrättsdomar för att få ihop det här. Så att vi kan titta uppdragsgivaren, riksdagen och regeringen, i ögonen och säga att vi gör någonting som är förenligt med gällande regelverk. 

På LO-TCO Rättsskydd menar man att ni i de här målen fortfarande inte följer den nya inriktningen. Kommer ni att göra det?
  – Det är klart att vi ska ha en enhetlig rättstillämpning över hela vår myndighet oavsett om det är ett grundärende eller i en domstolsprocess. Jag tycker LO-TCO Rättsskydd omedelbart ska ta kontakt med oss så vi får ta tag i de där grejerna, för det är inte meningen.

Jag har intervjuat flera personer som är sjuka men som nekats sjukersättning och till och med sjukpenning i många fall. Många har drabbats hårt ekonomiskt. Vad jag förstår har också era handläggare tagit emot ett ökat antal självmordshot. Har reglerna om sjukersättning tillämpats för hårt?
  – Nej, definitivt inte. Om människor inte får samhällets stöd så är det inte uttryck för myndighetens vilja utan för lagstiftarens vilja i så fall. Så den där förtvivlan och den där känslan ska delges till lagstift­aren och de politiska partierna som får överväga om det här är rimligt eller inte. Som myndighet ska vi ju tillämpa de regler som riksdagen och regeringen beslutar.