Det har varit brist på vikarier inom barnomsorgen i Karlskrona sedan i höstas. Maria Wanner, ordförande för Kommunal i Karlskrona, är orolig.
  – Situationen är allvarlig. Det finns inga vikarier att få tag på. Det är en förödande stor brist, menar hon.
  Också Maria Persson, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona, medger att situationen är kritisk.
  – Det har varit ganska kritiskt under hösten, men vi arbetar aktiv för   att rekrytera och vi har hela tiden arbetat tillsammans med arbetsförmedlingen, så vi har inte bara suttit still, betonar hon.

Grundorsaken till rekryteringsproblemen ska vara att det inte längre finns någon regelrätt barnskötarutbildning på samma sätt som det fanns tidigare och att många går ut från gymnasiet med ofullständiga betyg. Maria Persson berättar att man har rekryterat en bemanningspool med förskoletjänster och att man dessutom omfördelar personal inom den egna verksamheten för att klara av situationen.
  Från Kommunals Maria Wanner är dock frustrationen tydlig. Hon menar att vikariebristen påverkar både barnen och personalen negativt.
  – Det är stora barngrupper, så den individuella kontakten och pedagogiken blir ju lidande. Man får ju se till att det primära fungerar.
  – Sedan slår personalen knut på sig själva; de är väldigt lojala. Vet man att det är en begränsad period så kan det ju gå, men det tär ju på kroppen och även på psyket.

Maria Wanner menar att man, i värsta fall, kan tvingas införa ett skyddsstopp mot verksamheten. Det är skyddsombudet på arbetsplatsen som anmäler detta till Arbetsmiljöverket om denne anser att det förekommer allvarlig fara för liv eller hälsa.
  Det behöver dock inte gå så långt så att verksamheten stoppas. Maria Wanner betonar att de ska träffa kommunen i veckan och hoppas att de tillsammans ska hitta en lösning på situationen.