Kommunals ordförande Annelie Nordström och företrädare för de 13 andra LO-förbunden presenterar sin modell för välfärden i en debattartikel i Dagens Nyheter. Förslaget sammanfattas i fem krav:
  1. Ökade resurser till välfärden. Nedskärningarna som har gjorts i kommuner och landsting har försämrat kvaliteten, enligt LO.
  2. Krav på minimibemanning och bra arbetsvillkor. LO kräver också att meddelarskyddet och offentlighetsprincipen ska gälla i all verksamhet som finansieras med skattepengar.
  3. En ny bolagsform. LO utgår från reglerna för SVB-bolag, bolag med särskild vinstbegränsning, men vill utveckla dem till en ny form av samhällsbolag som ska ta hänsyn till allmännyttan. Huvudregeln ska vara att samhällsbolag eller non profit-aktörer driver välfärdsverksamhet, men lokala beslutsfattare ska kunna göra undantag och teckna avtal med vanliga vinstdrivande företag om det finns särskilda motiv.
  4. Certifiering och öppna böcker. LO vill ha ett certifieringssystem och kräver full insyn i all välfärdsverksamhet oavsett huvudman.
  5. Avskaffa LOV, lagen om valfrihetssystem, och utveckla LOU, lagen om offentlig upphandling. Brukarnas rätt till kvalitet i välfärden ska sättas före företagens intressen, kräver LO.

Kommunal presenterade en rapport om välfärden veckan före jul. Flera av LO-förslagen känns igen därifrån, men kravet på samhällsbolag går längre än vad Kommunal gjort tidigare.

Fotnot: LO:s krav diskuteras vid en hearing om välfärden från och med 11.30. KA:s chefredaktör Liv Beckström finns på plats och direktrapporterar via Twitter, du kan följa hennes flöde här.