– Konstruktionen är ju sådan att en kommun som önskar att ha non-profit väljer att ha de bolagen. Men det är ju frivilligt eftersom det är ju en dispositiv del av förslaget, säger Annelie Nordström.

På vilket sätt skiljer sig LO:s förslag från Kommunals i rapporten ”Vägval välfärd”?
  – Allt som Kommunal kom fram till finns ju med, då har man dessutom tagit med en del som handlar om den särskilda bolagsformen för att de kommuner som så önskar ytterligare en möjlighet att begränsa vinster. Min uppfattning är att det är tydligt i LO:s rapport är att det mest verkningsfulla verktyget för att begränsa vinst det är att ha strama regler för bemanning, det bidrar dessutom till kvalitet.

Vad är viktigast?
  – Ordentliga regler för bemanning. Det är självklart viktigast för Kommunal, vi vet att det leder till kvalitet och skapar förutsättningar för bättre arbetsvillkor. Man kan inte göra vinster i en verksamhet som till 80 procent består av personal om man bemannar på ett korrekt sätt. Vi vet att kvalitetsbristerna och arbetsvillkorsbristerna i högre utsträckning grad beror på de beskärda budgetarna än på vinstuttagen.

Du har tidigare varit sval inför den nya bolagsformen?
  – Med mindre än att den varit dispositiv så hade vi inte tyckt att det var lämpligt. Man kan ju inte först ansluta sig till det kommunala självstyret och tycka att det är fel att en regering bestämmer att man ska införa LOV och å andra sidan tycka att det är okej att en regering tvingar på kommunerna en annan lagstiftning. Där måste man hålla en rak linje och det tycker jag att man gjort i LO-rapporten.

Varken Socialdemokraterna eller Kommunal förespråkar vinstbegränsning på det här sättet, hur ser du på det här förslaget?
  – Vi är eniga, det är klart att jag tycker att det är bra. Vi kom inte fram till det här i vår utredning, men vi har valt att ha ett inifrån-perspektiv, vi baserar oss på medlemmarnas uppfattning om hur det är på jobbet. LO:s uppdrag ser annorlunda ut, alla de andra förbundens medlemmar är brukare då ser man det bredare. Vi hade anledning att lägga fokus på det som är viktigast för våra medlemmar. Det är ingenting i LO:s förslag som blir dåligt för våra medlemmar.

Hur påverkas kommunalarnas jobb?
  – Vi har inte sett att det har kunnat ha någon dålig effekt på medlemmarnas jobb. Regeln om bemanning är viktigare, vi kommer att slåss för överallt att den regeln i första hand kommer på plats. Skulle regeln om samhällsföretag läggas fast utan att man lägger fram bemanningsreglerna, då tror jag att det kan påverka våra medlemmars arbetssituations negativt. Samhällsföretagen gör inte att det med automatik blir bättre, även om man inte får ta ut mer vinst än en procent utöver statslåneräntan så innebär det inte bättre kvalitet eller bemanning.

Hur kändes det när LO:s nyvalde ordförande i sitt första tal utmanade Kommunal med att säga att han inte ville ha vinster i välfärden och var glad att LO-kongressen fattat beslut om non-profit?
  – Då kände jag att det här måste vi prata mer om, vi måste se till att Karl-Petter blir insatt i hur det är. Jag tycker att han har tagit till sig det som vi redovisat under hösten. Jag tycker att han har fått mycket större förståelse för att olika saker påverkar kvaliteten i välfärdstjänsterna och att det är långtifrån bara vinstuttagen som har orsakat det vi upplever idag.

Har det varit en kamp i LO?
  – Nej, vi har levererat bra underlag, både till utredningen och styrelsen. Och berättat hur vi ser på det. Det är alltid lätt att ha uppfattningar, det är svårare när man ska hantera det inifrån för att man vet så mycket mer. Jag har uppfattat att det har varit en läranderesa för de andra om hur det är i inne välfärdssektorn och vad det är som är problemen.

Har Kommunal fått kompromissa?
  – Nej, jag upplever det inte som att vi har kompromissat, utan tvärt om som att vi har fått stort gehör för våra uppfattningar. Annars tror jag att det hade sett annorlunda ut eftersom andra förbund och LO:s utredare inte har den breda erfarenhet inifrån de här verksamheterna som Kommunal har.