Inom skola och barnomsorg har antalet begärda utdrag mer än fördubblats – från 93 800 år 2007 till 219 396  förra året – en ökning med 134 procent, skriver Riksdag & Departement. För att förhindra att sex- och våldsbrottslingar anställs inom skola och barnsomsorg är det sedan år 2001 lagkrav på att arbetssökande visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Den sökande ska kunna visa att denne inte är dömd för sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, grovt rån, människorov eller barnpornografibrott. Vid uppgifter om grova brott bedömer arbetsgivaren om personen ska anställas.

Numera gäller dessa krav även lärarstudenter, personal vid barn- och ungdomshem (HVB), anställda i entreprenadföretag inom skolan samt de som arbetar med funktionshindrade barn. Särskilt stor ökning av antalet registerutdrag kan man se vid anställning av personal vid HVB-hemmen. Förra året lämnades 36 107 utdrag, att jämföra med 2 578 utdrag år 2007, året som lagen trädde i kraft.
  Förmodligen ökar antalet registerutdrag ytterligare under året. Troligtvis införs en ny lag som ska ge även idrottsklubbar, scouter och religiösa föreningar rätten att begära utdrag ur registret vid rekrytering av personer som ska arbeta med barn.

Att arbetsgivaren ska ha möjlighet att få reda på arbetssökandes tidigare brott är en kontroversiell fråga, där kritikerna menar att detta inte garanterar att barn skyddas från potentiella förbrytare. Kontrollen innebär dessutom i praktiken ett flerårigt yrkesförbud för människor som dömts för vissa typer av brott. KA har tidigare skrivit flera artiklar om att det har blivit allt vanligare att arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret, även när lagen inte kräver det. Samtidigt framhålls vikten av att skydda barnen eftersom vålds- och sexbrottslingar ofta återfaller i brott.

Fotnot: Sedan 1 januari 2011 är även registreringskontroll av personal som ska arbeta med funktionshindrade barn (LSS) medräknade i statistiken.