LO–förslaget är en kompromiss mellan å ena sidan Kommunal och IF Metall och å den andra sidan alla andra LO–förbund.
  – Vi är alla överens om att välfärd i framtiden ska vara av hög kvalitet utan att det tas ut stora vinster ur verksamheten, säger Tobias Baudin.

Kommunal och IF Metall vill inte förbjuda vinster i välfärden men införa regler om personaltäthet, kvalitet, öppen redovisning av bolagens kostnader i verksamheten samt meddelarskydd för personalen.
  Övriga förbund vill ha ett förbud mot att plocka ut vinster ur skattefinansierad välfärdsverksamhet.
  Kompromissen i LO–förslaget är det blir både och samt att det blir frivilligt för kommunerna att förbjuda privata bolag som tar ut stora vinster.

 Tobias Baudin.Tobias Baudin.
Foto: Björn Svensson

Huvudregeln i förslaget är att aktiebolag i välfärdssektorn ska vara samhällsbolag som endast tillåts att ta ut en vinst som motsvarar aktuell statslåneränta + en procent, i dagsläget totalt tre procent.
  LO föreslå att de kommuner som tillåter bolag som tar ut större vinster måste motivera detta.
  – Dessa kommunpolitiker får då ta ansvar inför väljarna genom att öppet stå för att de tycker att det är OK att tillåta större vinster i välfärden, säger Tobias Baudin.
  Han menar att med LO:s förslag kommer vinstuttagen ändå att begränsas.
  – Vår tanke är att alla bolag måste ha den personaltäthet och kvalitet i verksamheten som krävs, säger han.

Tobias Baudin blev vald som LO:s förste vice ordförande i somras då han lämnade uppdraget som förste vice ordförande i Kommunal.
  Den LO–kongressen uttalade ett bestämt nej till vinster i välfärden vilket applåderades av den nye LO–ordföranden Karl–Petter Thorwaldsson. Detta sedan Kommunal försökt få kongressen att inte kräva vinstförbud.
  Tobias Baudin vill inte avslöja vad han kände då när hans förbund, Kommunal, fick stryk i en stor och viktig fråga med LO–ordförandens stora gillande.
  – Jag vill inte recensera andra personer. Men nu har vi ett förslag som alla förbund står bakom. Det har varit ett givande och tagande, säger han.