LO:s band till Socialdemokraterna är ständigt föremål för diskussioner, och nu har frågan ställts på sin spets. Kan man vara alliansvän och företräda Kommunal? I helgen bubblade sociala medier efter att tidningen Göteborgs-Posten skrivit om Helena Ternehäll i Stenungsund som petats som arbetsplatsombud eftersom sektionen ansåg att hon inte delade Kommunals värderingar. 

Det var förra våren som Helena Ternehäll blev vald som arbetsplatsombud på äldreboendet där hon arbetar som undersköterska. I höstas gick hon en utbildning i Uddevalla för arbetsplatsombud där kommunalaren och S-politikern Krister Kronlid föreläste om Kommunals värdegrund och historia.
  – Det spårade ur och han anklagade alliansen för att det ser ut som det gör i Sverige. Då frågade jag om inte han tyckte att det skulle löna sig att arbeta och vad man ska göra åt att svenska företag flyr utomlands, säger Helena Ternehäll, som sympatiserar med Moderaterna.
  Hon tyckte att det kändes sektliknande och är kritisk till att Krister Kronlid hade med sig värvningslistor till Socialdemokraterna. Vid utvärderingen påpekade hon att de borde ha bjudit in en politiker från alliansen som kunde få försvara sig.
  Efter det ringde sektionen i Uddevalla till sektionen i Stenungsund och berättade om Helena. Ordföranden i Stenungsunds sektion, Lena Janson, kallade henne till ett möte. Det beslutades att Helena inte skulle få vara kvar som arbetsplatsombud – trots att hon nominerats av sina kolleger.
  – Hon argumenterade emot vår värdegrund och tyckte att den var förlegad. Jag sa att som medlem får du ha vilken politisk åsikt du vill men som förtroendevald är det Kommunals värderingar som gäller. Jag anser inte att alliansen har vår värdegrund, säger Lena Janson. 

Enligt Krister Kronlid, som har förtroendeuppdrag för såväl Kommunal som Socialdemokraterna och höll i föreläsningen som upprörde Helena, gjorde hon kraftiga negativa utspel mot LO:s facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna.
  – Hon uttalade sig negativt om socialdemokratin överlag och när jag beskrev vad stora skattesänkningar gör för våra medlemmar reagerade hon starkt på det – ska det inte löna sig att arbeta, den som inte arbetar ska inte ha hög a-kassa, och hon propagerade för jobbskatteavdraget, säger Krister Kronlid.
  Han säger också att det inte var så att han skickade runt en värvningslista till Socialdemokraterna.
  – Jag hade med mig värvarblocket, det har man alltid, och sa att om någon vill gå med i Kommunals socialdemokratiska förening så fanns den möjligheten.
  Enligt hans uppfattning får man vara arbetsplatsombud för Kommunal och rösta på alliansen – men vad som inte går är att vara arbetsplatsombud och motverka föreningens stadgar och mål.

I Kommunals stadgar står bland annat att ”Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval”. Helena Ternehäll står för att hon tycker att den facklig-politiska samverkan är förlegad och att hon tycker att Kommunal ska vara opolitiskt.
  Men nu är ju inte Kommunal opolitiskt, den här värdegrunden är beslutad av medlemmarna. Kan du inte se att det finns en motsättning att du är förtroendevald då?
  – Nej, jag trodde inte att man inte fick vara fackombud bara för att man tillhörde ett annat parti. Jag vill att vi ska ha jättebra välfärd men vi ser det på olika sätt. Moderaterna vill se till det friska hos varje människa och ge dem arbete, säger Helena Ternehäll.
  Hon förklarar att hon ville engagera sig fackligt för att det sker mycket försämringar i samhället och hon ville vara med och påverka arbetsmiljön. Nu har hon begärt utträde ur Kommunal.
  – Nu finns det inget arbetsplatsombud och inget skyddsombud på min arbetsplats. Jag tycker det här är en stor skandal. De följer inte sin egen värdegrund när inte alla får vara med, det är inte demokratiskt.

Kommunal centralt ska undersöka vad som har hänt och vill inte uttala sig i det enskilda fallet innan dess. Men Kommunals administrativa chef Lena Andersson säger att de förtroendevalda ska driva fackliga frågor och att det inte krävs någon speciell politisk tillhörighet för att göra det.
  – Man ska driva de fackliga frågorna och det kan man göra som moderat. Sedan förutsätter jag att man inte driver moderat politik i den fackliga delen. Man ska arbeta efter Kommunals stadgar, säger Lena Andersson.