Under många år har sjuka kommit i kläm mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I värsta fall har det lett till att man inte fått pengar från någon av dem. Det har till stor del berott på att de båda myndigheterna har haft olika sätt att bedöma arbetsförmågan hos den som är sjuk.

Under de sista två åren har Försäkringskassan arbetat för att ta fram ett nytt verktyg för att bedöma arbetsförmågan hos sjuka. Ett verktyg som man utarbetat tillsammans med Arbetsförmedlingen.
  – Det är viktigt att få en gemensam bedömning. Redan idag har vi en gemensam kartläggning när vi ser tecken på att någon är sjuk en längre tid så sätter vi oss ned med Arbetsförmedlingen och med arbetsgivaren. För att titta och diskutera igenom vad händer nu då. Men vi har ingen gemensam referensram för att fatta beslut om man ska byta arbetsgivare när 180 dagar har gått, säger Dan Eliasson.

KA har tidigare skrivit om bedömningsmetoden som i stort går ut på att handläggarna ska göra en bedömning av varje sjukskriven i två steg. Den bygger dels på en enkät som den sjuke själv fyller i om sin hälsa och vad man klarar av att göra på fritiden och på jobbet (exempelvis lyfta), dels på ett läkarutlåtande från en specialutbildad läkare. Till sin hjälp har handläggare och läkare en lista där 40 arbetsområden är har graderats utifrån exempelvis vilken koncentrationsförmåga och fysisk arbetsförmåga som behövs för att klara av den typen av yrken.

Idag lämnas en rapport om metoden och planerna på samarbete till regeringen. Bedömningsverktyget har använts på försök av några handläggare inom Försäkringskassan under 2012. Målet är att det ska börja användas i större skala i år. Preliminärt i Stockholms län, Västerbottens län, Region Skåne och i Västra Götalandsregionen. 

Sjukpenning

Den som har fast anställning och är sjuk mer än 180 dagar kan vara tvungen att byta arbete om man inte anses ha arbetsförmåga kvar för att gå tillbaka till sin tjänst.