Alkisti Anastassaki har undersökt förekomsten av käkbesvär hos befolkningen under en 20-årsperiod och sett en ökning, särskilt hos 20-åriga kvinnor; bland dem har det blivit nästan tre gånger så vanligt med återkommande huvudvärk.

Studierna visade också att allt fler är medvetna om att de gnisslar tänder och att många av dessa också lider av andra hälsoproblem. Det är sedan tidigare känt att särskilt stressrelaterad ohälsa ofta har ett samband med spända käkar.