Individuella behovsanpassningar, fler heltider och en ansträngd budget är anledningarna till att Borlänge kommun vill införa förändringar i arbetstiderna för de som jobbar på kommunens särskilda boenden. I dag börjar de anställda jobba som tidigast 06.45 på morgonen och slutar som senast vid 21-22 på kvällen. Med de nya schemana ska dagarna kunna börja klockan 6 på morgonen och sluta vid 23 på kvällen.  
  – Sen ska de ha extra helgtjänstgöring och för att få allt att gå runt vill kommunen införa delade turer, säger Peter Geraae, huvudskyddsombud på Kommunal i Borlänge.

Delade turer innebär att man jobbar ett tidigt och ett sent pass med bara några timmars vila emellan. Enligt Peter Geraae ökade såväl sjukfrånvaron som uttag av vård av sjukt barn när Borlänge tidigare hade delade turer, och man kunde också se att fler planerade in semester de dagarna.
  – Arbetsgivaren ska göra det möjligt att kombinera arbete och föräldraskap. Barnomsorgen öppnar först halv sju på morgonen och det finns ett nattis, som det är kö till. De senaste veckorna är det väldigt många som har kontaktat oss, hela personalgrupper som har ångest, säger Peter Geraae.

Han säger att de nya arbetstiderna kommer innebära svårigheter för många att ta sig till och från jobbet om de inte har bil.
  – Vi har de som bor i kranskommunerna, en del har resväg på flera mil. Arbetstiderna passar inte med de allmänna kommunikationerna. Har man inte bil eller körkort kan det bli en promenad på 1,5-2 timmar för att komma hem från ett kvällspass.
  Peter Geraae menar att konsekvenserna kan bli att färre vill jobba inom äldreomsorgen i Borlänge, och berättar att de redan nu har svårt att rekrytera vikarier.
  Borlänge kommuns personalchef Andreas Sjöberg säger att det inte är så att alla kommer börja jobba klockan 6 och sluta 23, och att inte alla kommer få gå delade turer.
  – Det handlar om att ge bättre service till Borlängeborna med behovsanpassningar, men också att kunna erbjuda fler heltidstjänster. Vi vill ha frihet att kunna använda de verktyg som finns, säger Andreas Sjöberg.

Kommunal drev frågan vidare till central förhandling och vann där en liten seger när man kom överens med kommunen om att inte införa delade turer på schemana generellt. Men personalchefen Andreas Sjöberg säger att cheferna på enheterna fortfarande är fria att införa delade turer om de bedömer att verksamheten kräver det – och då kan inte arbetstagaren vägra. Däremot tror han att det kommer lösa sig bra och att cheferna för en dialog med de anställda kring schemaläggningen.
  – Men jag förstår att det finns en oro. Delade turer är inget att eftersträva och om det innebär att vi får svårare att rekrytera så får vi omvärdera.
  Kommunals förhandlingsansvarige Annica Lernholt säger att de inte accepterar delade turer som inte är frivilliga och kommer kräva förhandlingar om sådana scheman läggs.
  – Vi har fått signaler om att det finns chefer där ute som kommer driva igenom det här, säger Annica Lernholt.

På tisdag nästa vecka ordnar Kommunal en demonstration i samband med kommunfullmäktiges möte. Över 100 personer har svarat på Facebook att de kommer delta. Undersköterskan Susanne Engardt är en av dem.
  – Om de inför delade turer slutar jag. Jag tror inte att min kropp kommer klara det. Det innebär att du jobbar på morgonen med de tyngsta uppgifterna och på kvällen igen när de boende ska läggas. Delade turer är ett gammalt arbetssätt, säger hon.  
  De nya schemana väntas bli klara fortlöpande under de kommande månaderna, men Peter Geraee på Kommunal hoppas att kommunen backar från vissa av förändringarna.
  – Som jag har förstått det har politikerna redan tagit åt sig och insett att de har gjort något galet, så förhoppningsvis drar de tillbaka en del av det. Personalen på golvet har haft väldigt lite att säga till om.