Kampanjen Hjärnkoll är ett regeringsinitiativ som samarbetar med en rad föreningar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Nu har man undersökt hur vanligt det är att personer med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de blivit diskriminerade av sin omgivning.

Studien visar att psykisk sjukdom fortfarande är skambelagd. 46 procent uppger att de har blivit orättvist behandlade av sin familj och nästan lika många har upplevt diskriminering från hälso- och sjukvården.