Idén föddes när Vision funderade på vad som kunde göras för att hjälpa medlemmar som utsätts för kränkningar på arbetsplatsen, men man valde att utöka tjänsten till att gälla också annat. Tanken är att man ska kunna ta upp såväl arbetsrelaterade som privata problem, skriver tidningen Vision. Tjänsten kommer att vara öppen dygnet runt, året om.
  Kravet är att man är medlem i Vision och har tecknat Förenade livs olycksfallsförsäkring.

På Kommunal säger ombudsmannen Lena Jonasson Fischer att allt som syftar till att motverka mobbing är intressant, men att det inte finns några planer just nu på att genomföra något liknande.
  Däremot erbjuder Kommunal professionell samtalshjälp för vissa av sina medlemmar – den som utsätts för våld i nära relationer har möjlighet att få tio stödsamtal.