Blekinge är ett av de län som har högst ungdomsarbetslöshet i landet. Därför satsar landstinget 2,5 miljoner kronor under två år på jobb för unga under 26 år, funktionshindrade och nyanlända. För de flesta får landstinget också bidrag från Arbetsförmedlingen. Anställningarna varar ett halvår, kollektivavtalets lägstalöner tillämpas. Totalt väntas ett hundratal få jobb.
  Hittills har elva arbetslösa fått jobb med bland annat patienttransporter, på blodcentralen och med fastighetsunderhåll.
  – Man ska inte ersätta någon, men man jobbar självständigt. Man ska göra extra saker som man inte hinner med i vanliga fall, säger Jenny Karlsson, personalassistent.

Samtidigt har Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gjort upp om ett centralt avtal för utbildnings- och introduktionsanställningar. Det ska ge färdigutbildade undersköterskor upp till 24 år fast tjänst med ett års provanställning med 75 procent av lägstalön (13 815 kronor) och 25 procents utbildning. I början av året väntas ännu ett avtal bli klart som ger outbildade 75 procent av lägstalön (12 540 kronor).
  Avtalen skiljer framför allt på två punkter. Lönen och anställningstryggheten. I Blekinge gäller avtalets lägstalön och sex månaders visstidsanställning. Det centrala avtalet ger 75 procent av lägstalön, men fast tjänst med ett års provanställning.
  – Lönemässigt är åtgärden här i Blekinge bra under sex månader, säger Kommunals Christer Wihlborg.
  Flera av de som anställts i Blekinge har fått en månadslön på 17 300 kronor, det centrala avtalet ger en månadslön på 13 815 kronor eller 12 540 kronor.
  – Det kan bli lite problem för oss fackligt med tanke på den lön de har nu. 

Samtidigt ser han fördelar med att 25 procent av tiden i ungdoms- och introduktionsanställningar ska ägnas åt utbildning och att tjänsten är fast med ett års provanställning.
  – Man måste se det långsiktigt, då tror jag den åtgärden är bättre för då kan de komplettera den undersköterskeutbildning de har och får de en fast anställning. Frågan är om vi kan kombinera detta.
  Christer Wihlborg säger att han haft det centrala avtalet om utbildnings- och introduktionsanställningar i åtanke när ungdomsjobben i Blekinge diskuterats.
  – Min tanke var att om det centrala avtalet blev bättre, då kommer vi hävda att vi vill gå över till det.
  I Blekinge är fack och arbetsgivare ense om att det nya avtalet också innebär nya förhandlingar.
  – Det handlar om är en speciell anställning under det första året, man kan tänka sig att det är en form av förtidsrekrytering. Frågan hur man finansierar det året, säger personaldirektör Östen Sjösten.