Personer som är äldre än 80 år löper hög risk att utsättas för våld, bland annat till följd av demenssjukdomar som gör bördan för anhöriga svår. Våldet kan ta sig uttryck i försummelse, vanvård och felmedicinering, inte bara i regelrätt misshandel. På Kommunal hör man ofta att medlemmar tycker det är en svår fråga att hantera.
  – Man känner en stor osäkerhet och tycker att det är ett moraliskt dilemma, säger Annelie Nordström.

Hon välkomnar därför de initiativ som har tagits i bland annat Stockholm på att utbilda personalen i hur man kan upptäcka våld i nära relationer och hur det ska hanteras.  Nu vill Stockholms äldreborgarråd att regeringen ska lagstifta om att anställda inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och socialtjänsten ska bli skyldiga att anmäla våld mot äldre. Förslaget presenteras på DN Debatt idag (se länk).
  – Som vi ser det är det en naturlig del att ha ett ansvarsfullt jobb i ett omsorgsyrke, att vara uppmärksam och rapportera det, säger Annelie Nordström.