Forskare vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har kartlagt uppgifter om 13 000 personer i Sverige, Norge, Danmark, Island och Estland. Av dem fick 429 astma under perioden 1980 till 2000.
  Bland kvinnorna kunde 7 procent av fallen kopplas till att de kommit i kontakt med skadliga ämnen i arbetslivet. Bland männen var andelen 14 procent.

Forskarna i Göteborg pekar också ut några yrkesgrupper där risken för att få astma är särskilt stor. En av dem är lokalvårdare, som använder rengöringsmedel med kemikalier.
  En annan är vård och omsorgspersonal, som kommer i kontakt med rengöringsmedel och latexhandskar. Risken är särskilt stor om handskarna innehåller puder.
  – Vissa personer har större benägenhet att drabbas, till exempel får personer med hösnuva oftare astma om de utsätts för proteiner från växter och djur. Men om vi tittar på de som inte hade ökad benägenhet var risken förhöjd hos män som exponeras för epoxi och diisocyanater, som förekommer i till exempel lim, lacker och skumplast. Bland kvinnor utan hösnuva var risken särskilt förhöjd hos de som hanterade rengöringsmedel, säger forskaren Linnea Lillienberg i ett pressmeddelande.