En kurs för framtida ledare, vad innebär det?
  – Det är en spetsutbildning som man fick söka om man har fackliga eller politiska uppdrag inom LO, S eller SSU.  Alla som går kursen är under 35 och det handlar om att vässa sig i att vara ledare i arbetarrörelsen. Under en femårsperiod ska man utbilda 500 framtida ledare.

Varför behövs en sådan här utbildning?
  – Det är jätteviktigt att skapa nätverk och lära sig hur man ska nå ut med sitt budskap. Jag har flera fackliga och politiska uppdrag och det är många saker som man ska synka ihop. Kursen handlar mest om att stärka rollen som man har nu men givetvis inför framtiden också.

 Johan Karlsson, Kommunal.Johan Karlsson.

Vad får ni lära er?
  – Det är fyra träffar och arbete emellan. Första träffen var i oktober och då handlade det om ekonomisk historia. Vi fick gå en kurs på Uppsala universitet och så var det olika föreläsare. Nästa träff bygger på det fackliga och arbetarrörelsen, bland annat kommer en ledarskribent från Aftonbladet dit. Vi ska även få besök av motståndarsidan om man kan säga så – Moderaterna och Timbro. Det blir ett tillfälle att öva på sina argument. Träffen efter det kommer Berghs school of communication dit, då är det mer personlig coachning som handlar om hur man ska argumentera, hur man ska vara och tänka.

Är det här en bra väg att gå för att stärka återväxten inom fackföreningsrörelsen?
  – Ja jag tror att man måste ge förutsättningar för unga att lära sig, att få en inblick i det fungerar. Vi fackliga är en väldigt stor del av arbetarrörelsen. I medlemsantal är vi större än Socialdemokraterna och SSU och vi fackliga och politiska ser på saker på lite olika sätt. Det tror jag att man kan ha nytta av.

Behövs det mer samverkan mellan arbetarrörelsens olika delar?
  – Absolut, det är min största övertygelse. Vi behöver bli mer tighta. Och inte bara att Kommunals politiska ombudsmän på huvudkontoret pratar med de som är i riksdagen utan det gäller även lokalt.