Beskedet om att 45 personer varslas om uppsägning på Bollnäs sjukhus, där totalt 435 personer arbetar, presenterades under en presskonferens på tisdagen. Det privata vårdbolaget Aleris tog över driften av Bollnäs sjukhus den 1 april förra året men har haft färre patienter än de hade kalkylerat med. De hade även väntat sig fler patienter från andra landsting.
  – Vårdsverige har ändrats mycket sedan avtalet skrevs 2009. Man har kapat köer i hela landet och vi har inte fått det vårdunderlag vi har räknat med. Det innebär att vi har för stor kostym och måste rätta oss efter det, säger Elisabeth Winsjansen, tillförordnad chef på Bollnäs sjukhus.
  Enligt Aleris är uppsägningar nödvändiga för att de ska ha möjlighet att fortsätta driva Bollnäs sjukhus.

Hela sjukhuset kommer att drabbas av nedskärningarna men det är oklart hur många av de 45 varslen som berör Kommunals medlemmar. Elisabeth Winsjansen kan inte heller säger något om formerna för uppsägningarna.
  – Nu kommer vi att påbörja de fackliga förhandlingarna så fort som möjligt, jag kan inte föregå dem.
  KA har sökt Kommunal i Bollnäs.