Sedan mitten av 2000-talet har sjukersättning, eller förtidspension som det hette tidigare, minskat stadigt. När förtidspensionärerna var flest 2005 var de nästan 530 000. Sedan dess har kurvan över beviljad sjukersättning pekat nästan lodrätt nedåt. Minskningen var nittio procent fram till 2011, från drygt 70 000 beviljade till drygt 8 000.

Orsaken bakom det är att strängare regler infördes 2008.
  – Det är en dramatisk nedgång. Det visar väl att användandet av förtidspensioneringen var alldeles för omfattande. Det finns en stor enighet om det. En fundering jag har om nedgången, är om det har blivit för svårt att få sjukersättning. Det är den frågan som de här siffrorna ställer. Jag har inget svar på den frågan, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan.

Och nu vänder det. Under 2012 var det för första gången på åtta år fler som beviljades sjukersättning än året tidigare. Antalet beviljade ansökningar var 2 310 fler än 2011. Dan Eliasson har i dagsläget ingen förklaring till varför. Han tror inte att det har att göra med att man under hösten öppnade för att bevilja sjukersättning åt fler av dem som varit sjukskrivna länge.
  – Nej, den ökning som kan komma på grund av det kommer att komma under 2013 framförallt.

Beviljad sjukersättning

Nybeviljade
2004: 68 720
2005: 55 581
2006: 42 107
2007: 41 003
2008: 37 430
2009: 15 845
2010: 7 957
2011: 7 759
2012: 10 069

Totalt antal
2004: 527 407
2005: 540 543
2006: 535 515
2007: 529 502
2008: 507 572
2009: 472 420
2010: 416 215
2011: 373 171
2012: 349 083

Källa: Försäkringskassan och KA