Riksrevisionen har granskat statistik från Bilprovningen om de 4 300 utryckningsfordon som besiktigades 2011. Av 849 ambulanser blev 58,4 procent godkända vid första besiktningstillfället. 28,6 procent var i så dåligt skick att de underkändes med krav på besiktningskontroll, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
  Polisbilarna och brandfordonen klarade sig bättre vid besiktningen. Där var det 11,7 respektive 18,8 procent som underkändes med krav på efterkontroll.

Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, kopplar statistiken till besparingar i landstingen.
  – Vi har ju fordon som havererar flera gånger i veckan av olika skäl. Min erfarenhet är att det är bristande underhåll, för våra ambulanser i Sverige i dag rullar extremt mycket, säger han till Ekot.