SVAR: Eftersom du inte skrivit vilken arbetsgivare du har eller vilket avtal du omfattas av måste mitt svar  bli allmänt utifrån din fråga.
  Förbundet tecknar knappt 70 centrala löneavtal och det löneutrymme som reglerats ska fördelas på medlemmar i Kommunal. Är du anställd av en offentlig arbetsgivare kan det vara en sektionsföreträdare som förhandlar löneökningen med din arbetsgivare. Är du anställd av en privat arbetsgivare kan förhandlingen genomföras av ett regionalt fackligt ombud, RFO. Oavsett vilket ska du kontakta en ombudsman på din lokalavdelning om du inte får hjälp av sektionen eller RFO.
/Maria Hansson