SVAR: Det verkar som att du arbetar deltid som barnskötare eftersom du skriver att du är arbetslös till en del. Vid prövningen av rätt till sjukpenning jämförs arbetsförmågan hos den som är arbetslös alltid mot det som kallas ”normalt förekommande arbete”. Detta gäller alltså även om du bara är arbetslös på deltid. Du har inte rätt till sjukpenning om du på din arbetslösa del kan klara något sådant normalt arbete, även om det inte finns tillgängligt i praktiken.  Det är alltså viktigt att din behandlande läkare bedömer och anger att din arbetsförmåga är nedsatt i alla normalt förekommande arbeten och inte bara i ditt arbete som barnskötare, för att du ska ha rätt till sjukpenning på din arbetslösa del.
  Om det verkligen är sjukersättning (tidigare förtidspension) du ansökt om är bedömningen betydligt strängare och kraven på läkarintyg höga. Då krävs att din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt jämfört med alla arbeten, även skyddade och genom Samhall, samt att alla rehabiliteringsmöjligheter bedöms vara uttömda.
  Du skriver att läkarintyg inte räknas, men det är ofta den enda bevisning man som enskild har att tillgå. Däremot godtar inte alltid Försäkringskassan vad som står i läkarintyget. Se till att begära omprövning av beslutet och överklaga till förvaltningsrätten om detta omprövningsbeslut också är negativt. Försök också be om komplettering från läkaren eller konsultera ytterligare en läkare, något förbundet kan hjälpa dig med. Du kan också ansöka om rättshjälp för att driva frågan vidare.
/Erik Magnusson