SVAR: Det finns många åsikter om värdet av att ta bort fröställningar på växter och jag har fört många diskussioner om detta när det gäller rhododendron. Vinsten skulle då vara estetisk, mindre energi skulle gå åt till fröproduktion och nästa års blomsättning gynnas. Mitt svar brukar vara, att har man inte annat för sig kan man ju alltid ta bort fröställningarna! Du bör i så fall göra det  i ett tidigt stadium innan fröna hunnit mogna helt och enbart klippa bort fröna, så att kraften från den gamla blomstjälken återgår till plantan.
/Åke Kestner