SVAR: Jour ska framgå av ditt arbetstidsschema och arbetsgivaren kan inte från den ena dagen till den andra bestämma när och hur du ska ha jour. Frågan är vidare om det finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar årsarbetstid och om det kan vara så att er jourersättning utges som ett tillägg eller ingår i lönen. Vid arbete under jour är det vanligast att övertidsersättning utges och då får man ingen jourersättning. Hur detta fungerar hos er beror dels på eventuella årsarbetstidsavtal och dels på gällande kollektivavtal. Vänd dig till  Kommunal lokalt som hjälper dig att reda ut detta.
/Annica Jansson