SVAR: De flesta arbetsgivare brukar varsla om uppsägning på grund av arbetsbrist, så att uppsägningstiden löper ut när arbete inte längre behövs. När det gäller dig var du arbetsbefriad och arbetsgivaren torde haft behov av vikarie för dig, så i detta fall gjorde arbetsgivaren inget fel. Frågan är vad som står i ditt uppsägningsbesked, det vill säga om du har företrädesrätt till återanställning? Du måste kontakta Kommunal lokalt som hjälper dig med detta. Fick personen som vikarierade under din uppsägningstid fortsatt anställning och du har företrädesrätt, då har arbetsgivaren hanterat detta på ett felaktigt sätt.
/Annica Jansson