SVAR: Som anställd i en kommun har du en anställning i kommunen alternativt inom en av kommunens förvaltningar, men dessvärre inte en formell anställning på specifik arbetsplats. Det kan innebära att du får byta arbetsplats på grund av omorganisation, personalneddragning eller till exempel vid återkomst efter ledighet. Detta faller in under arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Trots det ska naturligtvis arbetsgivaren ta sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare, men framför allt ta hänsyn till dig och din situation. Om det lokala facket inte vet vad de ska göra får de ta hjälp från ansvarig ombudsman.
/Annica Jansson