SVAR: Frågan om en arbetstagare är skyldig att betala tillbaka för mycket utbetald lön avgörs av om arbetstagaren var i god tro när vederbörande fick den felaktiga utbetalningen. Med god tro menas att arbetstagaren inte förstått och inte heller borde ha förstått att han eller hon fick för mycket utbetald lön.
  När Arbetsdomstolen prövat frågan om återbetalningsskyldighet, har den  ansett att det har betydelse om lönebeskedet varit svårt att begripa eller om ökningen av nettolönen varit så stor att det fanns anledning för arbetstagaren att närmare granska lönebeskedet.
  Du beskriver att du noggrant stämt av uppgifterna om frånvaro och så vidare i lönebeskedet och att allt var i sin ordning. I efterhand har arbetsgivaren uppmärksammat dig på att du borde fått lön endast till och med den 23 och inte för hela månaden. Frågan blir om du borde uppmärksammat detta fel när du tittade på lönebeskedet eller om du borde förstått att den nettolön du fick ut var alldeles för hög. Det framgår inte av din fråga om det var 7 000 kronor netto eller brutto du fick för mycket. Det framgår inte heller hur stor den ”rätta” lönen skulle ha varit. Utan dessa uppgifter och utan att veta hur lönebeskedet ser ut är det svårt att avgöra om du är återbetalningsskyldig eller inte. Om arbetsgivaren skulle gå vidare till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande bör du snarast ta kontakt med ditt lokala fack. Där kan de hjälpa dig att ansöka om facklig rättshjälp hos förbundet.
/Annett Olofsson