SVAR: För att du ska bli avstängd från a-kassan krävs att du lämnat ditt arbete utan giltig anledning eller att du skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. Du hade en visstidsanställning som löpte ut den 21 juni 2012 och av din beskrivning framgår att du stannat hela den anställningstiden ut. Du har alltså inte lämnat den anställningen.
Min bedömning är att det inte finns grund att stänga av dig. I sammanhanget ska nämnas de regler som finns om nedsättning av ersättning från a-kassan. Den som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete kan få sin ersättning nedsatt. I samband med att sommarsemestern 2012 skulle planeras fick du besked från din arbetsgivare att du kanske skulle få ”förlängt”. Med ”förlängt” menas en ny anställning efter den som avslutades den 21 juni 2012. 
  Såvitt jag förstår har du inte fått något konkret erbjudande om en ny anställning efter att din visstidsanställning löpte ut i juni 2012. Då har du inte heller avböjt något sådant erbjud­ande. Arbetsgivaren påstår att du fått ett konkret erbjudande om anställning till och med den 31 december 2012. Du bestrider att du har fått något sådant erbjudande. Om det inte finns något i övrigt som stöder vad arbetsgivaren säger finns ingen anledning att tro på arbetsgivarens ord framför ditt ord.
/Annett Olofsson