OBS! Artikeln är från 2015. Aktuell information om vad som gäller vid jobb på semestern finns här.

SVAR: Ja, i semesterlagens 9:e paragraf  finns en regel om rätt till så kallad kransledighet. Sådan ledighet gäller de arbetstagare som enligt fast arbetstidsschema regelbundet utför arbete lördag och söndag eller någon av dessa dagar. Under semesterledighet som omfattar minst 19 kalenderdagar har dessa arbetstagare rätt att vara lediga från lördags- och söndagsarbete. De har också rätt till ledighet från lördags- och söndagsarbete direkt före och efter semesterledigheten.
Syftet med regeln är att dessa arbetstagare ska få lika lång sammanhängande ledighet som  arbetstagare med arbetsfria lördagar och söndagar. Undantag från rätten till kransledighet gäller om det finns särskilda skäl. Sådana föreligger om säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsfunktioner, till exempel sjukvård och kommunikationer, skulle äventyras om verksamheten avbröts.
Det är arbetsgivaren som ska bevisa att det finns särskilda skäl och lagstiftaren har sagt att man ska fästa stor vikt vid arbetstagarens önskemål. Om ni regelbundet utför arbete lördag och söndag eller någon av dessa dagar enligt fast arbetstidsschema och er semesterledighet omfattar minst 19 kalenderdagar, då gäller alltså att ni har rätt till kransledighet om inte arbetsgivaren kan visa att det finns särskilda skäl.
/Annett Olofsson