– Vi har inlett ett omfattande arbete där vi lägger upp strategier för hur vi ska få avtal på alla arbetsplatser där vi har medlemmar. Målet är att halvera antalet företag utan avtal under det här året, säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals enhet arbetsrätt och kollektivavtal.

Kommunal har gjort en riksomfattande kartläggning av hemtjänst, hemservice och personlig assistans. Det är branscher där många företag saknar kollektivavtal. I Stockholm kan det handla om nästan hälften av de auktoriserade hemtjänstföretagen (se länk).
  – Det här är ett område som Kommunal inte haft fullt fokus på de sista åren, som jag ser det. Men nu är det ett av de högst priorierade under detta år, säger Johan Ingelskog.
  Med LOV, Lagen om valfrihetssystem, har fler privata hemtjänstföretag växt upp. Samma effekt har RUT-avdraget haft på hemserviceföretag.
  – En spaning vi har är att hemtjänstföretag och hemserviceföretag börjar växa ihop. Man har ett basutbud inom hemtjänsten och det här hemtjänstföretaget erbjuder även tilläggstjänster i RUT-tjänst, säger Johan Ingelskog.
  Det här är vanligt i storstäder, men också i medelstora städer. Många de företag som saknar kollektivavtal är små. Kanske har de två eller tre anställda.

Företag utan kollektivavtal betalar ofta samma lön som företag med kollektivavtal, enligt Ingeskog. Men det finns annat som skiljer.
  – Det man inte får är övertids- och OB-ersättning. Sedan ser vi också tendenser att man bara får lön exakt när man arbetar. Det vill säga man får ingen restid mellan kunder eller brukare. Och man betalar nästan aldrig in, tilläggspension på 4,5 procent, det är nästan en tusenlapp i månaden. Lägger man ihop de här tre delarna får man en konkurrensfördel som företag, lönekostnaden blir billigare, säger Johan Ingelskog.