SVAR: Det är tråkigt att du tycker att svaret till signaturen ”Förtvivlad” inte var bra. Men frågan handlade inte om vad man kan göra mot chefen, utan om vad ”Förtvivlad” själv kan göra för att komma vidare. Det är ändå bra att du ställer dina kompletterande frågor, som verkligen är angelägna och svåra och just därför bör diskuteras mycket mer.
  Många fackliga företrädare har i åratal slitit med att finna svar på dessa frågor. Facket kan och ska reagera när en medlem begär det, men vet också att det kan medföra att medlemmen kommer ännu mer på kant med sin chef. Chefer har en särställning och i praktiken ett bättre anställningsskydd i arbetslivet, eftersom de har skyldigheten att se till att verksamheten fungerar. De ska, citat,  ”leda och fördela arbetet” så att målen uppfylls. De anställda är enligt samma arbetsrättslagar skyldiga att rätta sig efter de riktlinjer som ges.
  Konkret kan skyddsombudet exempelvis påtala en dålig arbetsmiljö, larma om en kränkande chef och begära att arbetsgivaren reagerar. Om ingenting händer kan ombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket med en anmälan. Detta kan vara förargligt och besvärligt för en arbetsgivare och leda till förändring.
  Men om verksamheten i stort fungerar trots larmrapporter om att en chef uppträder otrevligt, är det vanligt att arbetsgivare ”ligger lågt” gentemot chefen. Om rapporterna blir tydligare och kommer från flera håll tar arbetsgivare i allmänhet ett samtal med facket, de som klagar och chefen i fråga för att försöka ta reda på vad som hänt. Ord står emot ord och starka bevis krävs därför för att arbetsgivare ska bli övertygad om en chefs olämplighet.  Erfarenheten bekräft-ar att det kan dröja upp till flera år av klagomål och bevis innan de högsta ansvariga tar tag i problemen och till exempel beslutar att flytta på eller avskeda en olämplig chef. Förklaringen är att en chefsförflyttning oftast är mycket dyrbar och arbetsrättsligt besvärlig och att den väcker intresse, som kan skada verksamhetens anseende.
  Det här ger inte fullständiga svar på dina frågor, men som du kan se är de inte enkla. Facket gör vad facket kan göra, men kan inte bestämma över arbetsgivarna.
/Anita von Schéele,
oberoende arbetsmiljökonsult