SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel av den normala arbetstiden fram till dess din son fyllt åtta år, eller om han är äldre än åtta år, ännu inte slutat sitt första skolår.
/Annica Jansson