SVAR: Enligt las ska en arbetstagare som varit anställd hos en arbetsgivare som vikarie i mer än två år under de senaste fem åren fortsättningsvis vara tillsvidareanställd. För att uppnå tvåårsvillkoret är det bara de tidsperioder när arbetstagaren haft vikariat hos arbetsgivaren som läggs samman.
  Du skriver att du gått på vik­ariat i snart tre år. Är det så, har du redan uppfyllt tvåårsregeln. Mitt råd är att du samlar ihop alla dina anställningsavtal och tar kontakt med din sektion. De kan hjälpa till att räkna ihop alla dina vikariatsanställningar för att se om du uppfyller lagens krav.
/Lars-Sture Johansson