SVAR: Ta kontakt med facklig företrädare på din sektion för att få hjälp och information i detta. Du behöver göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och en anmälan till AFA Försäkring, TFA-försäkringen (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Innan ersättning för arbetsskada kan bli aktuell måste anmälningar göras enligt ovan och beslut fattas om att skadan godkänns som arbetsskada. Ta hjälp av dina fackliga företrädare på sektionen för att få in anmälningarna enligt ovan.
/Inger Hjärtström