SVAR: Det finns inga regler om hur många gäster man ska hinna med själv, men har du för hög arbetsbelastning kan du ju dra på dig ohälsa eller råka ut för ett olycksfall. Arbetsmiljölagen  ålägger arbetsgivaren ett långtgående ansvar att vidta åtgärder mot detta. Allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas, så att riskerna undanröjs. Arbetsgivaren ska också beakta den särskilda risken för ohälsa och olycksfall på grund av ensamarbete.  Kontakta skyddsombudet på din arbetsplats för att få hjälp. Vet du inte vem det är kan du kontakta din sektion, så hjälper de dig.
/Tord Almlöf