SVAR: Det stämmer att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt för att gälla. Även muntliga anställningsavtal gäller. Anställningsavtal kan också ingås genom att parterna agerar på ett sådant sätt att man kan dra slutsatsen att ett anställningsavtal träffats, till exempel genom att den ena parten utför arbete för den andra partens räkning och att den andra parten betalar lön.
  Du skriver att ni inte skrivit något utan att du tagit jobbet och jobbat på. Om ni inte avtalat om något annat har du en tillsvidareanställning, det vill säga det som brukar kallas för en fast anställning.
  Enligt lagen om anställningsskydd (las) kan en sådan anställning sägas upp av arbetstagaren eller arbetsgivaren och upphör då efter viss uppsägningstid. Enligt las gäller en månads uppsägningstid om en arbetstagare vill säga upp sig från sin anställning.
/Annett Olofsson