SVAR: Har du företrädesrätt till återanställning och tackar nej till ett skäligt erbjudande förlorar du denna rätt. Det betyder att din arbetsgivare inte behöver återanställa dig förrän du upparbetat en ny företrädesrätt. Det i sin tur innebär att du åter ska ha varit anställd i minst 12 månader under tre år. Lasdagar har betydelse för att få företrädesrätt, men de har även betydelse i andra situationer. Dina lasdagar, det vill säga din anställningstid, tappar du inte.
/Annica Jansson