SVAR: Enligt Kommunals policy ska våra ombud i grunden vara både fackliga ombud och skyddsombud. Men stadgarna har ändrats. Om man är två ombud på arbetsplatsen finns det alltså  möjlighet att en fokuserar på skyddsfrågor och en på traditionella fackliga frågor.
Våra avdelningar jobbar lite olika med denna möjlighet, så du får kontrollera med din sektion hur man gör i din avdelning.
/Lasse Fischer