SVAR: Om bemanningsföretaget var bundet av Bemannings-avtalet är provanställning inte tillåten. Däremot är det tillåtet att anställa vissa typer av arbetstagare och då i huvudsak studerande på visstidsanställningar. En visstidsanställning på en månad upphör vid anställningstidens utgång om inte annat har avtalats. Om bemanningsföretaget inte var bundet av Bemanningsavtalet gäller det enligt las att anställning kan ske på prov och att arbetsgivaren ska lämna besked senast 14 dagar i förväg om att provanställningen ska upphöra. Om så inte sker blir arbetsgivaren skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagaren. Din sambos anställning hos bemanningsföretaget har alltså upphört och bemanningsföretaget har eventuellt brutit mot regeln i las om underrättelse 14 dagar i förväg.
  När det sedan gäller det inhyrande företaget är frågan om din sambo kan hävda att hon skulle blivit anställd i stället för den person som två dagar senare ”stod på platsen”. Om denna person blev anställd av det inhyrande företaget och din sambo hade sökt anställningen, har din sambo blivit missgynnad. Om missgynnandet haft ett samband med hennes kön kan det vara fråga om diskriminering. Du säger dock att det inhyrande företaget förklarat att de ”inte hade råd att anställa just nu”. Det talar för att den person som två dagar senare stod på din sambos plats inte var anställd utan inhyrd. Då har det inhyrande företaget valt att täcka sitt personalbehov med inhyrd personal i stället för att anställa. I den situationen blir det svårt att hävda diskriminering.
/Annett Olofsson