SVAR: Det verkar som att du varit sjukskriven i över 180 dagar.  Huvudregeln är då att din arbetsförmåga ska jämföras mot alla ”normalt förekommande arbeten”, alltså inte längre enbart mot ditt vanliga arbete. Kan du klara ett sådant normalt arbete, även om det inte finns tillgängligt i praktiken, har du inte rätt till sjukpenning. Det är nog också därför som Försäkringskassan dragit in din sjukpenning, eftersom det oftast är vid denna tidsgräns som den dras in.
  Jag föreslår att du begär omprövning av beslutet om du inte redan gjort det. Det kan du göra inom två månader från att du tog del av beslutet.
  Omprövningsbeslutet kan du sedan överklaga till förvaltningsrätten, som vid en ny, oberoende prövning, tar ställning till din rätt till sjukpenning. I väntan på den prövningen kan du gå tillbaka till arbetsgivaren, ställa dig till förfogande och kräva lön.
  Rent praktiskt kommer arbetsgivaren ha svårt att fullgöra sin omplaceringsutredning och rehabiliteringsutredning före mars nästa år, då du tänker gå i pension. Du kan undersöka möjligheten till sjuklön. Många har genom kollektivavtalet rätt till sådan från arbetsgivaren en tid, även när Försäkringskassan nekat personen sjukpenning. Det är viktigt att du i så fall snabbt kontaktar facket i denna fråga.
  Annars är det korrekt att du bör söka jobb på Arbetsförmedlingen, om nu din arbetsgivare inte kan ordna ett nytt arbete åt dig.
Det är viktigt att vara anmäld som ”aktivt arbetssökande” på Arbetsförmedlingen från dag ett när man nekas sjukpenning, detta för att man då skyddar sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Kontakta förbundet eller ditt lokala ombud. Du kan då också ansöka om rättshjälp för att driva frågan i domstolen.
/Magnus Eriksson