SVAR: Anställningstid/lasdagar används i olika situationer, exempelvis när turordningslista ska fastställas vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Lasdagarna påverkar också om du har företrädesrätt till återanställning och om du ska konverteras till en tillsvidareanställning efter att ha varit visstidsanställd. Lasdagarna kvarstår. Av din fråga verkar det som om du undrar över konverteringsregeln. Överenskommelse kan göras lokalt om detta, men det beror på vilket kollektivavtal som gäller. Kontakta Kommunal lokalt, de vet vilket kollektivavtal som gäller för dig.
/Annica Jansson