SVAR: Beroende på hur ”svartlistningen” kommit till stånd finns olika vägar att gå. Om kommunen fortfarande har en personalakt på din anhöriga är mitt råd att hon vänder sig dit och ber att få ut alla handlingar i denna akt. Finns det ett omdöme hon anser är felaktigt i akten, bör hon kräva av kommunen att det tas bort eller rättas till. Det är fråga om behandling av personuppgifter att ta in ett omdöme i personalakten och då är personuppgiftslagen tillämplig. Samma sak gäller om man sprider ett sådant omdöme inom kommunen. Det kan ifrågasättas om kommunen följt lagens bestämmelser om behandling av personuppgifter, om man tagit in ett ”svartlistande” omdöme i personalakten och sedan spridit omdömet inom kommunen. Personuppgiftslagen ställer bland annat krav på att personuppgifter ska behandlas i enlighet med god sed.
  Din anhöriga bör vända sig till facket för hjälp och råd om personuppgiftslagen. Agerandet av den person som ”svartlistat” din anhöriga kan också vara förtal enligt brottsbalken. Det är viktigt att påpeka att när det gäller brottet förtal väcker åklagare åtal endast i vissa undantagsfall. I normalfallet är det den enskilde själv som får väcka åtal. En sådan rättsprocess är påfrestande och riskerar att bli kostsam.
/Annett Olofsson