SVAR: Du har en tillsvidareanställning eftersom det verkar stå så på ditt anställningsbevis, men anställningsform och avlöningsform är två olika saker. Det finns ingen lag som reglerar vilken typ av avlöning du ska ha, utan detta regleras i aktuellt kollektivavtal. Enligt vissa avtal kan du få timlön fast du är tillsvidareanställd, men det är ovanligt. Kontakta Kommunal lokalt, så att de kan kontrollera om du har rätt eller fel avlöningsform. Är den fel ska det korrigeras.
/Annica Jansson